MARKET NEWS
Chính thức thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Với tỉ lệ tán thành cao (83,5%), Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được Quốc hội thông qua sáng nay, 12-6.

Trong phiên họp sáng 12-6, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với 410/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Dự thảo Luật hỗ trợ DNNVV được trình Quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá 14, tháng 10/2016. Đây là một trong những dự thảo Luật được cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm.

Kết quả biểu quyết


Các vấn đề đã được Quốc hội đưa ra bàn thảo, bổ sung trong kỳ họp vừa qua bao gồm: đối tượng hỗ trợ, các tiêu chí xác định DNNVV, các nguồn lực hỗ trợ,…

Những nhóm đối tượng DNNVV mà Luật hỗ trợ trọng tâm đó chính là: Doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ gia đình; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng; tạo và doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, bám theo những sản phẩm chủ lực, tạo quỹ giá trị bền vững.

Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đúng tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIV. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV, Luật đã chính thức được thông qua.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo luật hỗ trợ DNNVV được thông qua góp phần hỗ trợ cho trên 95% doanh nghiệp Việt Nam. Đây sẽ là một đạo luật quan trọng, thể hiện rõ vai trò của Chính phủ kiến tạo khi hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân.

Theo Docbao.vn